Verwachting regering-Kohl: Duitsland haalt ook in 1996 EMU-norm niet

BONN, 27 JAN. Duitsland zal waarschijnlijk ook over 1996 niet voldoen aan alle toetredingseisen voor de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Reden: over dit jaar wordt een financieringstekort van 3,5 procent van het nationaal inkomen verwacht, dat is 0,5 procent meer dan de EMU-criteria toestaan.

Deze nieuwe prognose staat in het rapport over de toestand en vooruitzichten van de economie in 1996 van minister Günter Rexrodt (economische zaken, FDP), waarover het Duitse kabinet gisteren heeft vergaderd.

Het rapport moet komende week naar de Bondsdag, waar het dan met de regeringsplannen voor bestrijding van de werkloosheid en verbetering van de economie in discussie komt. Over die plannen sloten de top van de regeringscoalitie en werknemersorganisaties en de vakbonden eerder deze week een breed beginselakkoord dat het aantal werklozen tot het jaar 2.000 van 4 tot 2 miljoen moet terugdrukken.

Begin deze maand was al bekendgeworden dat Duitsland qua financieringstekort over 1995 niet aan de EMU-eis had voldaan. Toen werd, in en buiten Duitsland, verzekerd dat de Bondsrepubliek wèl aan die eis zou voldoen als voorjaar 1998 over de EMU-toetreding moet worden beslist op basis van de definitieve cijfers van het voorafgaande jaar.

Duitsland zelf heeft zijn Europese partners steeds gewaarschuwd dat het vierkant tegen verzachting van de in het Verdrag van Maastricht afgesproken EMU-eisen is. Op recente suggesties van de vroegere Franse president Giscard d'Estaign om dat wel te doen, althans een conferentie te beleggen daarover, heeft de Duitse regering direct afwijzend gereageerd.

Uit Rexrodts rapport was al uitgelekt dat de Duitse regering nu uitgaat van een stijging van het werkloosheidspercentage tot ruim 10 (circa 4 miljoen mensen) en haar economische groeiverwachting voor 1996 van 2 tot 1,5 procent heeft moeten corrigeren, al verwacht zij voor de tweede helft van dit jaar dat de conjunctuur weer wat aantrekt. Tegenvallende belastingontvangsten en hogere kosten in de sociale zekerheid maken een herhaalde overschrijding van de EMU-norm voor het financieringstekort echter waarschijnlijk.

Klaarblijkelijk dreigt dat financieringstekort te ontstaan ondanks het feit dat minister Theo Waigel (CSU, financiën) voor 1996 een begroting ingediend heeft met een reële uitgavenverlaging en een tekort vlak onder drie procent. Ook een groot privatiseringsprogramma, waaraan Waigel tien miljard mark wil overhouden, helpt kennelijk onvoldoende.

In Rexrodt's rapport is namelijk al uitgegaan van zulke privatiseringsbaten, onder meer uit de verkoop van de vliegvelden in Hamburg en Keulen/Bonn, de Deutsche Genossenschaftsbank en de Postbank, het “gastenhuis” van de Duitse regering op de Petersberg bij Bonn (dat de afgelopen jaren voor bijna 130 miljoen mark werd gerenoveerd) en het resterende overheidsaandeel in de Lufthansa en hotels ('Mon Repos' in het Zwitserse Davos bijvoorbeeld) en havenfaciliteiten (in Lübeck bijvoorbeeld).

Dat de zorg over de groeiende werkloosheidsuitkeringen, en over het misbruik dat daarvan wordt gemaakt snel begint te groeien blijkt ook uit nog niet gepubliceerde plannen van de regering en de regeringsfracties in Bondsdag om werklozen die een aanbod op werk weigeren op hun uitkering te gaan korten. Bovendien zouden zij een nieuwe baan moeten aanvaarden als de beloning overeenkomt met hun huidige “marktwaarde”, ook al was hun salaris in hun vorige betrekking hoger. Tevens willen de plannen dat er tussen lokale bijstandsuitkeringen en het ter plaatse geldende laagste CAO-loon tenminste 15 procent afstand bestaat. Voor ambtenaren die veel werklozen aan een nieuwe baan weten te helpen wordt de instelling van premies overwogen.

    • J.M. Bik