Ramsj

LEON E. HALKIN: De biografie van Erasmus

Gebonden, Tirion 1989, van ƒ 59,50 voor ƒ 19,90. De Slegte.

Wij zijn geneigd Erasmus alleen als Nederlander te beschouwen, maar hij woonde en werkte o.a. in Londen, Parijs, Oxford, Leuven, Rome, Freiburg en Bazel. Erasmus was de eerste die in Europese termen dacht en was bovenal een ontwikkeld en belezen waarheidszoeker, aldus de Belgische historicus Leon Halkin. Algemene biografie, met veel citaten uit het werk en de brieven van de grote Rotterdammer. Geannoteerd.

    • Ewoud Sanders