Ramsj

C.F. BLACK e.a.: Cultural atlas of the Renaissance

Gebonden, Prentice Hall 1993, van ƒ 82,80 voor ƒ 27,50. De Boekenmarkt Den Haag.

Rijk geïllustreerde studie over de ontwikkeling van de Renaissance tussen 1300 en 1600. Het eerste deel gaat over de opkomst van de Renaissance in Italië en verder beschrijft het de verspreiding van deze stroming over de rest van Europa.

Het hoofdstuk over Duitsland en De Lage Landen beslaat 28 pagina's. Veel aandacht voor beeldende kunst. Met kaarten, afbeeldingen en uitgebreid register.

    • Ewoud Sanders