Kunstgebit

Nu blijkt dat een kwart van de ziekenfondsverzekerden geen aanvullende tandheelkundige verzekering heeft genomen en daarvan een gering percentage problemen heeft met de financiering van een prothese wil minister Borst de prothese alweer meteen opnemen in het ziekenfonds (NRC HANDELSBLAD, 22 januari).

Het argument om tandheelkunde uit het ziekenfonds te laten was toch: de mensen meer verantwoordelijkheid te geven? Waarom dan niet de uitkeringen iets verhogen, waarna iedereen verondersteld wordt vervolgens de premie te betalen en zo niet daar dan de consequenties van te dragen. Iedere ziekenfondspatiënt wordt zo weer onder curatele gesteld.

    • E.J. van Haaren