Kok sluit aanpassing voorstel stadsprovincie niet uit

DEN HAAG, 27 JAN. Premier Kok sluit niet uit dat er een aanpassing komt van het kabinetsvoorstel voor de stadsprovincie Rotterdam. Maar dat zal pas gebeuren nadat staatssecretaris Van de Vondervoort van binnenlandse zaken de Tweede Kamer heeft geantwoord. De Kamer debatteerde deze week over het voorstel.

“Het is niet gebruikelijk om de verdediging al te staken voordat de regering aan het woord is geweest”, zo zei de premier gisteren na afloop van de ministerraad. Kok ontkende dan ook dat het kabinet nu al gesproken heeft over mogelijke veranderingen in het voorstel. Hij moest echter erkennen dat er sprake is van een “nogal onoverzichtelijk geheel” waardoor aanpassingen wellicht nodig zijn.

De fracties van de drie regeringspartijen in de Tweede Kamer zijn sterk verdeeld over het kabinetsvoorstel om Rotterdam, alvorens de stad met de randgemeenten in een stadsprovincie te doen opgaan, in vijf stukken te verdelen. De VVD steunt dat idee, maar D66 en de PvdA vinden dat de havenstad intact moet blijven. Zij beroepen zich daarbij onder meer op de uitkomst van het referendum in Rotterdam. Daarin wees een overgrote meerderheid van de deelnemers opdeling van Rotterdam af. Overigens zei Kok gisteren de uitslag niet als een afwijzing van elke opdeling te interpreteren, hoogstens van de opdeling die in het oorspronkelijke voorstel besloten lag.

De premier zei geen voorspelling te durven doen over de uitkomst van het debat. Als de staatssecretaris haar verdediging heeft gevoerd, zal blijken of de Tweede Kamer daardoor overtuigd is. Zo niet, dan zal nader overleg nodig zijn en dan zal blijken of de regering met aanpassingen dient te komen.

PvdA'er Van Heemst, tegenwoordig fel tegenstander van een opdeling van Rotterdam, stelde gisteren voor een adempauze voor de stadsprovincie in te lassen om alternatieven te overdenken. De partijen zijn het er namelijk ook over eens dat een ongedeeld Rotterdam binnen de stadsprovincie te veel overwicht krijgt op de randgemeenten.

D66 heeft daarom voorgesteld om een tegenwicht in de stadsprovincie in te bouwen door Dordrecht en de Hoeksche Waard eraan toe te voegen. Daarmee zou de Rijnmond terug zijn in 1986, toen er ook een voorstel lag om Zuid-Holland op soortgelijke wijze in tweeën te splitsen. In plaats daarvan besloten Rotterdam en Binnenlandse Zaken indertijd het toenmalige regiobestuur Openbaar Lichaam Rijnmond op te heffen.

Binnen de Stadsregio, een bestuurslichaam dat de voorloper is van de stadsprovincie, wordt met grote scepsis op dit voorstel gereageerd. Burgemeester Verbree van Capelle aan de IJssel, vice-voorzitter van de Stadsregio: “Alsof Dordrecht tegenwicht kan bieden aan Rotterdam. En blazen ze dan de stadsprovincie Haaglanden dan maar af? Dat staat nog los van de vraag of er in Dordrecht draagvlak is voor de stadsprovincie. Het voorstel voor de stadsprovincie heeft ons vijf jaar werk gekost, een nieuwe opzet kost minstens evenveel tijd.”