Kabelexploitanten hekelen 'opgedrongen' programmering Nuis

ROTTERDAM, 27 JAN. Het basisprogrammapakket dat staatsecretaris Nuis dreigt door te voeren, jaagt de consument onnodig op kosten als kabelexploitanten dit pakket tegen een vast tarief moeten aanbieden. Dit concludeert de Vecai, de vereniging van kabelexploitanten. De exploitanten vinden een wettelijk geregeld basispakket onvriendelijk voor de consument en onnodig.

Op dit moment krijgen alle Nederlandse huishoudens met kabel een standaardpakket voor een vergeleken met andere Europese landen lage prijs. In dit pakket zitten ongeveer 24 binnen- en buitenlandse zenders. De kabelexploitanten vrezen dat staatssecretaris Nuis op korte termijn een wetsvoorstel indient bij de Tweede Kamer dat hen verplicht een vast pakket aan te bieden voor een vastgestelde prijs. De Vecai denkt dat in dit pakket minder programma's worden opgenomen dan nu in het standaardpakket zitten. In het pakket zullen de Nederlandse zenders worden opgenomen, de Belgische, de Duitse en eventueel de Britse, zo verwachten de exploitanten.

Bovendien denkt de Vecai dat een kabelabonnement door een wettelijk geregeld basispakket 1,75 gulden duurder wordt. Als aan het basispakket van Nuis ook nog de commerciële zenders worden toegevoegd verwacht de Vecai dat de prijs stijgt met 7,50 gulden.

De exploitanten vrezen verder dat zij inkomsten derven omdat zij geen vergoeding kunnen vragen voor de doorgifte van de programma's die in het basispakket van Nuis worden opgenomen. Doorgifte wordt immers wettelijk verplicht. Daarnaast verwachten zij dat de kosten van doorgifte stijgen omdat in grote delen van Nederland buitenlandse zenders niet door de ether of via een schotel kunnen worden verspreid. De exploitanten vrezen dat zij hierdoor hogere kosten moeten maken omdat zij wettelijk verplicht worden de programma's door te zenden.

Daarnaast hebben de exploitanten juridische bezwaren tegen een basispakket. Zij vinden dat ze tekort worden gedaan in hun vrijheid van meningsuiting.