Indonesië verlaagt exportheffingen

JAKARTA, 27 JAN. Indonesië heeft gisteren in een poging om het snel oplopende handelstekort te beteugelen de exportbelastingen op ruwe produkten sterk verminderd.

Tevens zijn de importheffingen op kokosolie, dierenvoedsel en produkten voor de industrie afgeschaft. De Indonesische regering zal ook stappen ondernemen om de arbeidsmarkt, de communicatie, het landgebruik, de mijnsector en energie te dereguleren. Dit verklaarde de minister van Industrie en Handel Tunkey Ariwibowo. Indonesië is sterk afhankelijk van de export van olie en gas en probeert de export van nijverheidsprodukten te vergroten. (AP)