Heilige grond

De ingewanden van het Olympisch Stadion zijn verroest en verrot, de kleedkamers en het sanitair voldoen niet meer aan de moderne eisen van luxe en comfort.

Het rijksmonument in Amsterdam-Zuid is rijp voor de sloop. Jarenlange verwaarlozing leidt vermoedelijk tot afbraak. Volgende week zal Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn goedkeuring geven aan het bestemmingsplan van stadsdeel Zuid voor 1.250 woningen op de plaats waar nu de bouwval staat. Daar waar in 1928 de Olympische Spelen werden gehouden, waar Fanny Blankers-Koen op de sintelbaan triomfen vierde, waar Jan Derksen en Arie van Vliet op de betonnen piste voor volle tribunes sprintduels uitvochten, waar Ajax internationale successen boekte, daar heerst nu armoe en troosteloosheid. Volgens het college van GS heeft zich geen haalbaar en rendabel alternatief plan aangediend. Bezwaren hebben geen gehoor gevonden. Het Olympische Stadion, een ontwerp van Jan Wils, verdwijnt.