Foto

Foto: SARAJEVO - De vrede in de Bosnische hoofdstad Sarajevo is fragiel. De stad is nog verre van herenigd, het puin is nog niet geruimd en er is nog maar nauwelijks een begin gemaakt met de wederopbouw. Maar het leven herneemt zijn normale gang - en er wordt getrouwd. (Foto Roger Hutchings/Networld/Transworld)