Fiscale opsteker voor multinationals

DEN HAAG, 27 JAN. Internationaal opererende ondernemingen krijgen vanaf 1 januari 1997 in Nederland aanzienlijke belastingvoordelen.

De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Vermeend (financiën).

De werkgeversvereniging VNO-NCW is tevreden over de verandering. Het kabinetsvoorstel is een “bijdrage om Nederland weer de plaats te geven in het internationale fiscale krachtenveld waar Nederland thuishoort, namelijk in de voorste gelederen”.

VNO-NCW denkt dat multinationals nu eerder Nederland zullen kiezen als vestigingsplaats voor een financieringsmaatschappij van het concern.

Als de ondernemingen hun financieringsmaatschappijen voor de concernonderdelen in Nederland vestigen, mogen zij een reserve van maximaal 80 procent vormen van hun winst. Die reservering is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Het moet dan wel een exclusief Nederlandse financieringsacticiteit zijn.

Het kabinetsvoorstel is een reactie op de toenemende fiscale concurrentie vanuit België, Denemarken, en Ierland.

De gederfde belastinginkomsten worden gecompenseerd door een reparatie in de vennootschapsbelasting die eerder deze week bekend werd.

VNO-NCW noemt de maatregel “evenwichtig. Het bestrijdt enerzijds het oneigenlijk gebruik van de deelnemingsvrijstelling en de aantasting van de grondslag van de vennootschapsbelasting door gekunstelde constructies en speelt anderzijds in op fiscale behoeften van Nederlandse ondernemingen.”

Ingewikkelde belastingconstructies die slechts tot doel hebben vennootschapsbealsting te ontlopen, zijn niet meer mogelijk. Het gaat daarbij om de financiering van onderdelen van internationaal operende ondernemingen.

Bedrijven die in handen zijn van buitenlandse ondernemingen hebben de mogelijkheid van een fiscale 'vluchtroute'. Als een buitenlandse concern bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wil kopen, dan wordt een Nederlandse financieringsmaatschappij gebruikt. De financier leent geld van de buitenlandse moeder om de Nederlandse overname-kandidaat te kopen.

De rente mag in mindering worden gebracht op de winst van het Nederlandse bedrijf. Deze constructie geldt niet alleen voor nieuwe bedrijven. Ook Nederlandse bedrijven die al geruime tijd onderdeel uitmaken van een buitenlandse concern, mogen op deze manier worden gekocht.

Het Tweede Kamerlid Ybema (D66) heeft vorig jaar de kwestie aangekaart bij staatssecretaris Vermeend nadat de Hoge Raad de constructie had goedgekeurd. Ybema vreest dat de zogeheten winstdrainage niet alleen tot lagere belastinginkomsten leidt, maar ook de deur openzet voor een uitverkoop van het Nederlandse bedrijfsleven. De bewindsman toonde zich ingenomen met het nieuwe wetsvoorstel. De mogelijkheden om via een constructie de rente te verrekenen worden beperkt.