Bengaals rubber

In het artikel 'Rubber en olifanten bedreigen Bengaalse theetuinen' (NRC Handelsblad, 18 januari) ontbreekt mijns inziens een belangrijk gegeven. In de laatste kolom staat: 'RSS (Ribbed Smoke Sheet, een halffabrikaat dat ontstaat bij het roken van latex').

Gaat men over tot de produktie van RSS, dan wordt de latex afkomstig van de rubberboom (Hevea Brasiliensis) gecoaguleerd door toevoeging van mierezuur. Na het coagulatieproces worden de 'sheets' of 'slabs' door mangels gehaald, waarin meestal een profiel is aangebracht. Vervolgens wordt de rubber voor een bepaalde periode gedroogd in veelal met hout gestookte droogschuren met als resultaat het halffabrikaat Ribbed Smoked Sheet.

    • Drs. J. Koops