Bedrijf kan vijf à zes weken vooruit; Kabinet verstrekt krediet aan Fokker

AMSTERDAM, 27 JAN. Fokker krijgt via een door de staat gegarandeerd boedelkrediet en versnelde aanschaf van een aantal vliegtuigen door Defensie 365 miljoen gulden ter beschikking. Met dit geld kan de in surséance van betaling verkerende vliegtuigbouwer zowel volgens minister Wijers (economische zaken) als volgens Fokker en de deze week aangestelde bewindvoerders vijf tot zes weken doordraaien.

In die periode moet duidelijk worden of er partners voor het bedrijf te vinden zijn. Het kabinet stemde gisteren in met de staatsgarantie op een boedelkrediet van 255 miljoen gulden dat de Nationale Investerings Bank aan Fokker zal verstrekken. Het ministerie van defensie zal twee al bestelde machines van het type F60 utility versneld betalen. Bovendien gaat Defensie over tot de aankoop van twee F50-toestellen. Met deze aankopen is een bedrag gemoeid van 110 miljoen gulden, waardoor de liquiditeitspositie van Fokker wordt versterkt.

Wijers zei gisteren dat het verstrekken van het boedelkrediet een eenmalige zaak is. De minister beklemtoonde dat de nu gecreëerde rust voor Fokker geen enkele garantie is voor een goede afloop. “Het vinden van een partner in deze korte tijd is een enorm probleem, zeker in deze bedrijfstak waarin het gaat om miljarden en waarin de prijzen nog steeds ruïneus zijn en de concurrentie ongemeen hevig. Ik ga nog steeds uit van een scenario waarin de delen van Fokker die buiten de surséance zijn gebleven kunnen voortbestaan. Alles wat er daarnaast van het kernbedrijf nog overeind blijft is meegenomen.”

Door het boedelkrediet kan Fokker rekeningen van zogenoemde dwangcrediteuren betalen, vliegtuigonderdelen bestellen die voor de produktie nodig zijn en de salarissen betalen.

Afgezien van de NIB zijn geen andere banken bij het boedelkrediet betrokken. Dat zou volgens Wijers te veel tijd hebben gekost. De staat heeft volgens de bewindsman voldoende zekerheden gekregen voor het krediet. Die zekerheden bestaan uit al het onderhanden werk van de vliegtuigbouwer.

DASA heeft de bewindvoerders laten weten zich zonder verdere financiële verplichtingen constructief te willen opstellen bij het vinden van oplossingen voor Fokkers voortbestaan. DASA heeft tot afgelopen maandag alle rekeningen van Fokker keurig betaald. “Zelfs zo correct dat we op dit moment geen enkel probleem hebben met leveranciers”, aldus bewindvoerder R. Schimmelpenninck. “Ik waardeer en respecteer dat”, aldus Wijers, die er wel aan toevoegde dat het Duitse concern daar zelf ook belang bij heeft. DASA levert de rompen voor de Fokker-toestellen waardoor bij een faillissement van Fokker ook de werkgelegenheid in Duitsland onder druk staat. Verder hebben DASA en Daimler-Benz voor anderhalf miljard gulden aan lease-toestellen van Fokker overgenomen. Verdwijnt Fokker dan moet op de waarde van die vloot enorm worden afgeboekt.

Wijers heeft een punt gezet achter het nakaarten en zwartepieten over wie de oorzaak is van Fokkers penibele situatie. Hij wil nu verder constructief met Dasa overleggen en daarom moet er een eind komen aan het geruzie. “Ik wil juist rondom Fokker optimale condities creëren voor het vinden van een oplossing.”

“Het oranjegevoel van de heer Mateman zit ook in het kabinet”, aldus de minister, daarmee refererend aan het CDA-Kamerlid met wie hij woensdag in de Tweede Kamer nog zo heftig in aanvaring kwam.

Pag.23: 'Situatie Fokker nog steeds heel zorgelijk'

Kok typeerde tijdens zijn persconferentie na afloop van de ministerraad het boedelkrediet aan Fokker als “een belangrijke basis voor een serieuze poging om te kijken hoe we na deze dramatische periode de schade zoveel mogelijk beperkt kunnen houden, perspectief kunnen bieden aan zoveel mogelijk mensen”. Er is volgens de minister-president “nog steeds reden om met enige hoop te kijken naar de verdere ontwikkeling”. Het is onvermijdelijk dat er “sociale en emotionele schade blijft”, maar “we proberen de schade tot het uiterste te beperken”. “We gaan tot het uiterste.”

Volgens Kok hadden de Duitse onderhandelaars vorige week vrijdag “duidelijk hun grens getrokken”. “Er werd wel geluisterd, maar niet meer gesproken.” Volgens Kok boden de Duitsers “geen enkele ruimte”. “Het boek van die kant was al duidelijk gesloten”, zei Kok. “De kans van slagen was toen al nul.” De premier noemde dat “een ontnuchterende ervaring”.

Bewindvoerder mr. R. Schimmelpenninck van Fokker zei dat het “de insteek” van de drie bewindvoerders is om het bedrijf als geheel overeind te houden. “Wij kijken eerst of er voor het totaal een oplossing is te vinden. Ik begin altijd met een redelijk optimisme”. Hij wilde niet kwijt welke concrete aanwijzingen er zijn dat dit scenario ook werkelijkheid wordt.

Fokker-bestuursvoorzitter B. van Schaik wilde op geen enkele manier vragen beantwoorden over de identiteit van partijen die belangstelling hebben voor een samenwerking met Fokker. Hij zei “noch optimisme, noch pessimisme” te willen uitstralen over een redding van Fokker. “Er zijn te veel open einden. Het is nog steeds een heel zorgelijke situatie”.

De afgelopen drie dagen hebben de bewindvoerders besprekingen gevoerd met DASA (Duitsland) en Shorts (Ierland) over voortzetting van de leveranties van respectievelijk rompen en vleugels voor Fokker. Dat hebben beide partijen toegezegd, zo vertelde Schimmelpenninck. Met Rolls Royce, die de motoren levert, zullen de bewindvoerders nog praten.

Schimmelpenninck vindt dat grootaandeelhouder Daimler-Benz en DASA tot maandag zeer loyaal zijn geweest door vorig jaar nog voor 1,5 miljard gulden Fokker-vliegtuigen te kopen en verder 1,4 miljard gulden aan Fokker te lenen. Daimler-Benz en DASA hebben dit krediet verstrekt zonder dat zij daarvoor zekerheden hebben gekregen, zei Van Schaik.

Volgens de Fokker-topman zijn er de afgelopen dagen “grote donaties” binnengekomen van Nederlanders die hun adhesie hebben betuigd dat Fokker in de lucht moet blijven. Vandaag zullen, als het weer het toestaat, Fokker-toestellen boven Nederland vliegen om het Nederlandse volk te laten zien wat voor prachtige vliegtuigen Fokker bouwt. “U begrijpt dat wij de kosten daarvan niet kunnen dragen. Het wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van bedrijven en eigen bijdragen van Fokker-werknemers”.