Amsterdam versus Rotterdam

Grafiek: Amsterdam en Rotterdam zijn traditioneel elkaars concurrenten. “In Rotterdam wordt het geld verdiend en in Amsterdam wordt het uitgegeven”, is in dit kader een veel gehoorde uitspraak.

In de regio Groot-Amsterdam, waartoe Schiphol ook wordt gerekend, werd in 1993 niettemin een fractie meer verdiend dan in de Rijnmond (Rotterdam en haven). De werkloosheid onder Rotterdammers was in 1994 aanzienlijk hoger dan onder Amsterdammers, het imago van de ijverige Rotterdammer ten spijt.

De Amsterdamse beroepsbevolking is aanzienlijk hoger opgeleid dan de Rotterdamse. Bedroeg het percentage HBO'ers en universitair opgeleiden onder de Rotterdamse beroepsbevolking in 1994 25, in Amsterdam was dit maar liefst 40.

De horeca is Amsterdam duidelijker aanwezig dan in Rotterdam. Telt de hoofdstad per duizend inwoners 1,38 cafés, in Rotterdam blijft het beperkt tot 1,1. Vorig jaar bezochten bezochten circa 1,8 miljoen mensen Amsterdamse hotels, bijna zesmaal zoveel als in de Maasstad werden ontvangen.

Rotterdamse huizen zijn met een gemiddelde verkoopprijs van ruim een kwart miljoen 10.000 gulden goedkoper dan Amsterdamse. De criminaliteit is in Rotterdam aanzienlijk lager, het percentage opgeloste misdrijven ligt er twee procent hoger.

    • Herke van der Woude