'Zwart geld oplossing voor redding Fokker'

ROTTERDAM, 26 JAN. Het ei van Columbus, noemt hij het. Advocaat mr. R.A. Sleeuw uit het Friese Makkum denkt de oplossing te hebben gevonden voor de redding van Fokker. Zijn idee is: zwart geld werven om de vliegtuigfabriek in leven te houden. Het zou moeten gaan om een “eenmalige witwasoperatie” die een substantiële bijdrage aan de voortzetting van Fokker zou kunnen betekenen. De inleggers zouden te zijner tijd recht moeten geven op aandelen in een nieuw Fokker. Afgelopen dinsdag is voor het doel zelfs al een stichting ('Doe mee met Fokker Twee') opgericht voor het beheer van de fondsen.

In een faxbericht zegt de advocaat niet uit te sluiten dat de opbrengst van zijn actie zodanig kan zijn dat participatie van buitenlandse bedrijven in Fokker aan belang inboet.

Sleeuw zei zich vanochtend desgevraagd te kunnen voorstellen dat er bezwaren zouden kunnen rijzen tegen de participatie van “criminele elementen” in Fokker. Die bezwaren zouden zijns inziens kunnen worden ondervangen door een scheiding aan te brengen tussen financiële deelname en zeggenschap.

“Geld is geld”, zegt Sleeuw. “Met liefdadigheid krijg je niet genoeg geld bij elkaar. Dit is een mogelijkheid om miljarden uit het zwarte circuit, waarmee nu niets gebeurt, nuttig te besteden.” Het 'FoMola' (Fokker Money Laundering)-concept is, aldus Sleeuw, uitsluitend bedoeld om “dood geld” in de reguliere economie terug te brengen. “Het is ons niet te doen om er geld mee te verdienen. Wij hebben ook absoluut geen connecties met het zwart-geldcircuit, we zijn nette advocaten. Het idee is geboren uit verontwaardiging over en betrokkenheid met wat er rondom Fokker gebeurt.”

Fokker wil niets met het plan te maken hebben. Een woordvoerder moet er om lachen: “Je houdt het niet voor mogelijk met wat voor ideeën we de laatste dagen worden bestookt.”

Vanochtend gaf Sleeuw toe dat zijn initiatief in feite al achterhaald is door de inzamelingsactie van Fokkers centrale ondernemingsraad. De COR roept Nederlanders op geld te storten op gironummer 78, ten name van de stichting 'Hou Fokker in de lucht'. Met het verzamelde geld moet een fonds worden opgericht, dat kan worden ingezet voor behoud van Fokker-banen. Als dit doel niet kan worden bereikt, wordt het geld gebruikt voor hulp aan Fokker-werknemers die financieel in de knel komen.