Van Mierlo: Servië moet Macedonië erkennen

DEN HAAG, 26 JAN. Erkenning van Joegoslavië (Servië en Montenegro) kan pas gebeuren als Servië de staat Macedonië erkent. Minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) stelde die voorwaarde gisteren tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, waar de agenda aan de orde kwam voor de Algemene Raad van de Europese Unie die maandag in Brussel wordt gehouden. Servië verzet zich tegen de voorwaarde.

Tijdens een top in Madrid het afgelopen najaar maakten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nauwelijks een voorbehoud voor de erkenning van Joegoslavië. Duitsland en Nederland willen dat wel doen en Van Mierlo verwacht dat meer leden van de Europese Unie daar maandag zo over denken. Servië beschouwt Macedonië als een historisch onderdeel van het Servische rijk.

Als het gaat om het opheffen van handelsbelemmeringen zou Servië volgens Van Mierlo eerst moeten gaan meewerken aan het uitleveren van personen verdacht van oorlogsmisdaden en andere schendingen van de rechten van de mens. Volgens het akkoord van Dayton zijn de strijdende partijen daartoe verplicht, maar Servië is weinig behulpzaam bij het opsporen van oorlogsmisdadigers. Van Mierlo vindt dat de Europese Unie duidelijke voorwaarden moet stellen voordat de handel weer op gang komt.

Op een vraag uit de Kamer of de bemoeienissen van EU-gezant Bildt voor de wederopbouw van Bosnië niet ver achterblijven bij de militaire inspanningen van IFOR (de NAVO-vredesmacht voor Bosnië), antwoordde Van Mierlo dat de civiele inspanningen meer tijd vragen. Hij gaf toe dat er aanvankelijk scepsis was over de missie van Bildt, maar zei dat de laatste weken meer positieve geluiden te horen waren over zijn vorderingen. Bij de NAVO-ambassadeurs had Bildts verslag over de gang van zaken in Bosnië volgens Van Mierlo indruk gemaakt.

De wederopbouw van Bosnië is volgens de minister een zaak van lange adem. Verschillende landen moeten nog beslissen of ze bijdragen aan die wederopbouw en bepalen hoeveel geld zij daarvoor beschikbaar stellen. Die gezamenlijke taak is veel ingewikkelder dan het militaire optreden om de strijdende partijen in Bosnië uit elkaar te houden, aldus Van Mierlo.