Peking installeert comité Hongkong

PEKING, 26 JAN. De Chinese autoriteiten hebben vandaag in Peking een commissie geïnstalleerd ter voorbereiding van de teruggave van Hongkong aan de Volksrepubliek. Daarmee is de laatste fase ingegaan die voorafgaat aan de overdracht van de soevereiniteit over de Britse kroonkolonie aan China op 1 juli volgend jaar.

De zogeheten Voorbereidende Commissie voor de Speciale Administratieve Regio zal de resterende anderhalf jaar voor de soevereiniteitsoverdracht onder andere gebruiken om kandidaten te zoeken voor het toekomstige bestuur van Hongkong. Belangrijk daarbij is ook de selectie van de toekomstige regeringsleider, de zogeheten chief-executive.

Volgens de Chinese president Jiang Zemin, die de 150 leden tellende commissie vanmorgen tijdens haar oprichtingsvergadering in de Grote Hal van het Volk verwelkomde, wordt met de teruggave van Hongkong de eerste stap gezet op weg naar “het belangrijke proces van hereniging”. “Daarna komt Macau en tenslotte Taiwan”, aldus Jiang.

China neemt in 1999 de soevereiniteit over de Portugese kolonie Macau over, maar hereniging met Taiwan lijkt nog ver weg, zeker nu de betrekkingen tussen het communistische vasteland en de nationalistische regering op het eiland na een jaar van felle dreigementen uit Peking ernstig zijn bekoeld. Volgens Jiang moet met de overname van Hongkong, na 150 jaar van Brits bestuur, het goede voorbeeld worden gegeven en is een rimpelloze overgang in 1997 van groot belang. “Dan zal de toekomst er gunstig uitzien”, aldus Jiang.

Jiang zei te verwachten dat de commissie een lastige taak heeft. “U heeft nog een lange en zware weg te gaan. Het belangrijkste is dat u alle landgenoten in Hongkong herenigt. Onder de vlag van de liefde voor het moederland en Hongkong is de commissie in staat om alle krachten te herenigen die herenigd kunnen worden.”

De Chinese regering, die de genomineerden voor het toekomstige bestuur van Hongkong moet goedkeuren, kan rekenen op voldoende medewerking van de commissie. Ondanks het feit dat 94 van de 150 leden van de commissie Hongkong-Chinezen zijn, is het merendeel van hen afkomstig uit de Hongkongse zakenwereld die uit zakelijke overwegingen in het algemeen weinig kritiek op Peking levert. De overige leden zijn Chinese functionarissen van verschillende staats- en partij-instellingen.

Desondanks zal de commissie totdat de Britse vlag wordt neergehaald nog veel problemen uit de weg moeten ruimen. Zo is China nog altijd niet teruggekomen op zijn dreigement de gekozen Wetgevende Raad (het parlement in Hongkong) op 1 juli volgend jaar te ontbinden. En ook de kwesties van de persvrijheid en de continuïteit van het rechtsstelsel zijn nog niet geregeld. Frederick Fung, een Hongkong-politicus afkomstig uit het democratisch kamp, rekent echter nog altijd op een gekozen wetgevende raad: “Het is onze taak China daarvan te overtuigen”, aldus Fung.

Zhenchenglou in Hongkeng is via Hukeng per bus bereikbaar vanaf Yongding-stad, niet te verwarren met het district Yongding. Yongding-stad ligt in de bergen van zuidoost Fujian. Vandaaraf rijden bussen naar Longyuan, waar een treinverbinding bestaat met Zhangping, een industriestad aan de Xiamen-Shanghai spoorlijn. Vanuit Xiamen duurt de reis naar Zhenchenglou ongeveer twee-en-een-halve dag.

    • Floris-Jan van Luyn