Pas verschenen; vertaald

John Keats De brieven aan Fanny Brawne Vert. Gerlof Janzen, Uitg. Ambo, 85 blz., ƒ 24,90

Enkele jaren voor zijn vroege dood ontmoette Keats de jonge Fanny Brawne. Zijn brieven geven blijk van een blinde adoratie en het irrationele verlangen dat zij zich volledig aan hem bindt.