Nieuwe studie HSL langs huidig tracé

ROTTERDAM, 26 JAN. Er komt een nieuw, beperkt onderzoek naar de mogelijkheden om de hogesnelheidslijn langs het bestaande spoortracé af te wikkelen. Dit onderzoek zal zich toespitsen op de vervoersprognoses en de spoorcapaciteit.

Dit zijn de ministeries van verkeer en waterstaat en VROM, de provincie Zuid-Holland en het stadsgewest Haaglanden gisteren overeengekomen. Haaglanden is voorstander van uitbouw van het bestaande tracé via Den Haag en Leiden volgens de zogeheten TU-variant. Volgens medewerkers van de vakgroep verkeerskunde van de TU Delft biedt deze variant voldoende capaciteit om zowel het binnenlandse verkeer als het internationale hogesnelheidsverkeer af te wikkelen. Het ministerie van verkeer en waterstaat bestrijdt dit echter, waardoor rond het bestaande tracé een welles-nietes-discussie is ontstaan.

Om aan deze patstelling een einde te maken zal nu een extern onderzoeksbureau nog een keer kijken naar de prognoses voor het aantal binnenlandse en internationale reizigers, en naar de capaciteit van het volgens het TU-plan uitgebouwde spoor. Haaglanden mag het bureau uitkiezen. De resultaten moeten over enkele weken beschikbaar zijn, want in maart begint het kabinet aan het bepalen van zijn standpunt.