Marijnen blijft toch in de KVS

BRUSSEL, 26 JAN. Artistiek leider Franz Marijnen van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel heeft zijn vorige week aangekondigde ontslag weer ingetrokken na een gesprek met de Vlaamse minister van cultuur, Luc Martens.

Deze zegde toe alles in het werk te zullen stellen om de totale subsidie voor de KVS voor dit en volgend jaar op hetzelfde peil te houden. Op de begroting ontbreekt nog 22 miljoen frank (ongeveer 1,1 miljoen gulden) van de totaal benodigde 150 miljoen frank, maar de minister gaat ervan uit dat dat bedrag later zal komen uit bijdragen van de Nationale Loterij. Ook zal hij serieus werk te maken van de hoogstnoodzakelijke renovatie van het KVS-gebouw.

Hoewel er dus geen keiharde garanties op tafel liggen, vindt Marijnen de inzet van Martens voldoende geloofwaardig om door te gaan.“Ik keer met volle moed terug naar het roer van het schip.”

Voor de aangekondigde restauratie is een bedrag nodig van ongeveer 600 miljoen frank, niet alleen van de Vlaamse overheid maar ook van het Brussels Gewest en de stad Brussel. De stad Brussel heeft al informeel een studiebureau aangewezen voor het uitwerken van de renovatieplannen en heeft daarvoor ook al geld vrijgemaakt op haar begroting. Als de resultaten van de studie later dit jaar bekend zijn, zou concreet kunnen worden begonnen met de renovatie.