'Limburgers wel veilig bij hoogwater'

MAASTRICHT, 26 JAN. In Limburg langs de Maas is absoluut geen sprake van levensbedreigende situaties bij hoogwater. Dat hebben de voorzitters van de Limburgse waterschappen verklaard na uitlatingen van het hoofd van de afdeling waterkeringen van Rijkswaterstaat, A. van der Hoek. Die zei dat de recent aangelegde kades niet bijdragen aan de persoonlijke veiligheid van de Limburgse Maasdorpbewoners.