Kuurpaleis in Kijkduin: raad is voor, bewoners zijn tegen

DEN HAAG, 26 JAN. Uitstraling en schoonheid zijn de sleutelwoorden in de omschrijving van het kuuroord waarvoor vanaf 1997 jaarlijks naar schatting van exploitant Ronald Jan Heijn 250.000 mensen naar Kijkduin zullen reizen. De gemeenteraad van Den Haag heeft zich gisteravond akkoord verklaard met het plan dat de rustige badlokatie ten zuiden van Scheveningen aantrekkelijker moet maken voor een groot publiek. Alleen de fracties van D66 en GroenLinks stemden tegen; zij vinden zoveel toeristen een onverantwoorde belasting voor dit natuurgebied.

De aanpak is nogal bijzonder. De bouw van een paleis om al kurend en met (onderwater) massages te werken aan 'persoonlijke groei en bewustwording' wordt gecombineerd met een verhoging (plm. 2 meter) en versterking van de zeewering. Dat stelt bijzondere eisen aan onder meer de fundering en de uitvoering bovengronds. Het plan moet worden gerealiseerd op de plaats van het inmiddels afgebroken Zeehospitium, een revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen. Het hoogheemraadschap Delfland, eigenaar van de grond, werkt hierbij nauw samen met het door Heijn opgerichte New Age-centrum Oibibio in Amsterdam.

“Het moet een voorbeeld worden hoe je toch aantrekkelijk kunt bouwen in een zeewering”, zegt architect P. Grouls in Den Haag. De gemeenteraad heeft op initiatief van de VVD nog wel een ingrijpende wijziging aangebracht: het hoofdgebouw van het kuuroord, dat aanvankelijk 'Het Baken' en nu 'De Schelp' wordt genoemd, zal niet 21 meter maar maximaal 13 meter hoog mogen worden. De raad wil niet meer dan drie tot vier bouwlagen. “Geen enkel probleem, we gaan dan wat meer in de breedte en de diepte. Prachtig dat er nu een besluit is genomen”, aldus Heijn.

Naast de bouw van het kuuroord behelst het nu goedgekeurde plan ook de bouw van 171 zogenoemde duinappartementen voor recreatie. Veertig hiervan behoren tot het kuuroord, de overige - in twee V-vormige blokken - staan op enige afstand. De kosten worden geraamd op 50 à 60 miljoen gulden. In een later stadium zou een villadorp tot de mogelijkheden behoren. Bij de inrichting van het kuuroord wordt vooral rekening gehouden met kinderen. “Er zijn niet zoveel plekken waar ouders en hun kinderen afzonderlijk allerlei activiteiten kunnen ondernemen. De educatieve opvang van kinderen krijgt bij ons veel aandacht”, aldus de Oibibio-directeur.

Onder bewoners in de directe omgeving heeft het plan van Heijn “en zijn trawanten” veel weerstand opgeroepen. Niet alleen de hoogbouw in de eerste ontwerpschetsen wekte verzet. “De gemeente heeft altijd gezegd dat Kijkduin een kleinschalige familiebadplaats is. Wat ons betreft moet dat zo blijven. Bij een dergelijke omschrijving past wellicht de bouw van een paar bungalows, maar zeker niet een complex zoals nu wordt voorbereid”, aldus A. Boersma van de commissie-Loosduinen die het gemeentebestuur adviseert. De locatie wordt per jaar bezocht door ongeveer drie miljoen mensen, in een mooi weekeinde meer dan 100.000. Boersma verwijst naar de nu regelmatig verstopte wegen naar Kijkduin, de overvolle straten in de directe omgeving. “Dat zal dus alleen maar erger worden wanneer er nog eens zo'n 50.000 bezoekers van het kuuroord bij komen.” Nieuwbouw is volgens Boersma en zijn commissie volstrekt onnodig omdat in Kijkduin al geruime tijd het appartementenhotel 'Zeehaghe' leegstaat. “We zullen het ontwerp-bestemmingsplan dat het college van B en W nu moet uitwerken onmiddellijk aanvechten. De natuur op dit markante punt moet worden gehandhaafd.”

Het gemeentebestuur brengt als tegenargument dat met uitvoering van de nieuwste plannen minder duingebied zal worden bebouwd dan het voormalig revalidatiecentrum in beslag nam. Ook de werkgelegenheid speelde een rol bij de afwegingen. Volgens het college is de werkloosheid in de stad te hoog. “Kijkduin behoort met Scheveningen-bad en de binnenstad tot de toeristische speerpuntgebieden. Gebieden die zorgen voor belangrijke economische impulsen”, aldus het college. Toerisme is een arbeidsintensieve bedrijfstak “die alle ruimte tot ontplooiing dient te krijgen”. In het Oibibio-kuuroord zullen 70 mensen een (deeltijd)baan vinden.

    • Harm van den Berg