Kamer wenst duidelijkheid loonstroken

DEN HAAG, 26 JAN. De Tweede Kamer heeft minister Melkert (sociale zaken) opheldering gevraagd over de loonstrookjes die deze maand voor veel werknemers tegenvallen. Zij lijken er in koopkracht op achteruit te gaan.

De minister heeft gisteren laten weten dat hij bezig is “de feiten op een rijtje te zetten om te kijken wat er aan de hand is”. Hij wees er op dat de koopkrachtontwikkeling per individu verschilt en dat alleen gegevens over een heel jaar een goed beeld geven.

Zo mogelijk volgende week praat de Kamer met Melkert over de koopkrachtontwikkelingen. Diverse Kamerleden hebben verontruste burgers aan de telefoon gehad, die klaagden over het tegenvallende netto-inkomen dat hun loonstrookje te zien gaf.

Voor een deel zijn de oorzaken te raden. Zo was het de bedoeling van het kabinet dat de Ziektewet per 1 januari van dit jaar goeddeels zou zijn afgeschaft, en dat daarmee ook de premies hiervoor zouden vervallen. Doordat de Eerste Kamer ruim de tijd neemt voor dit wetsvoorstel, is de afschaffing voorlopig uitgesteld, waarschijnlijk tot 1 maart. Dit betekent dat werkgevers en werknemers de premies zijn blijven betalen. Dat kost werknemers, aldus een berekening van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, 0,06 procent aan koopkracht per maand.

Verder lijken ook de ziektekostenpremies een tegenvaller op te leveren voor sommige werknemers. De ziekenfondspremie is met 7 procent gestegen. Daar staat tegenover dat de AWBZ-premie is gedaald en het nominale deel daarvan zelfs is komen te vervallen. De Tweede Kamer wenst het kabinet te houden aan zijn toezegging dat bijna niemand er dit jaar in koopkracht op achteruit zal gaan.