Kamer blijft verdeeld; Impasse over Rotterdam als provincie

DEN HAAG, 26 JAN. De vorming van de stadsprovincie Rotterdam verkeert in een impasse. In de Tweede Kamer is op dit moment geen meerderheid voor het kabinetsplan om de stad Rotterdam binnen de stadsprovincie op te delen in vijf nieuwe gemeenten.

Dat bleek na de tweede dag van het debat over het wetsvoorstel van minister Dijkstal en staatssecretaris Van de Vondervoort (binnenlandse zaken). De Kamer is nog steeds uiterst verdeeld over de kwestie. Het debat wordt volgende week voortgezet. Dan antwoorden de bewindslieden de Kamer.

In het weekeinde zullen de fracties politiek overleg voeren om uit de impasse te geraken. De Kamer vindt wel dat de bestuurlijke structuur in Zuid-Holland moet veranderen om efficiënter te kunnen inspelen op de grootstedelijke problemen in het Rijnmondgebied.

Van de grote fracties steunt alleen oppositiepartij CDA het kabinetsvoorstel dat voorziet in een opdeling van Rotterdam in een aantal nieuwe gemeenten. De VVD-fractie zal zijn steun aan het voorstel onthouden als de coalitiepartners PvdA en D66 met eigen plannen komen.

PvdA en D66 zien echter niets in een opdeling van de stad Rotterdam, omdat daarvoor bij de bevolking en het gemeentebestuur te weinig steun is sinds het referendum van juni vorig jaar. Daarin wezen de Rotterdammers een opdeling van hun stad massaal van de hand.

Een ongedeeld Rotterdam zou binnen de stadsprovincie te veel overwicht krijgen over zijn buurgemeenten, vindt de Kamer. Om dat probleem op te lossen kwam het Kamerlid Scheltema (D66) met het voorstel de stadsprovincie uit te breiden met Dordrecht en de Hoeksche Waard. Een stad als Dordrecht zou in de nieuwe provincie voldoende tegenwicht kunnen bieden aan Rotterdam, zo verwacht Scheltema. Het plan van de D66-fractie biedt mogelijk het begin van een oplossing. De VVD'er Remkes noemde als alternatief een tweedeling van de provincie Zuid-Holland.

Daarmee zou een nog groter gebied rond Rotterdam zich afsplitsen van Zuid-Holland. Rotterdam kan daarin ongedeeld blijven. Remkes steunde aanvankelijk het wetsvoorstel van het kabinet, maar liet tegelijkertijd weten dat de liberalen nooit een groot voorstander zijn geweest van de stadsprovincie. Wel vindt de VVD dat er iets moet gebeuren.

De PvdA'er Van Heemst, fel tegenstander van een opdeling van Rotterdam, wil dat Dijkstal en Van de Vondervoort hun plan nog eens overdenken. Aan het einde van deze kabinetsperiode zouden zij met iets nieuws moeten komen. Van Heemst sloot gisteren niet uit dat de grote fracties nader tot elkaar zullen komen als er een plan komt voor een nieuwe, grotere provincie met een ongedeeld Rotterdam. Hij vond de voorstellen van VVD en D66 “goed verdedigbaar”.