Kabinet twijfelt aan ingreep WAO

DEN HAAG, 26 JAN. Het kabinet twijfelt of de voor 1997 voorziene ingreep in de WAO wel haalbaar is. De voorstellen van staatssecretaris Linschoten (sociale zaken), die momenteel bij de Raad van State liggen voor advies, stuiten op zoveel uitvoeringstechnische problemen dat het kabinet op zoek is naar alternatieven. Dit wordt bevestigd door betrokken departementen.

Met name het voorstel om meer 'marktwerking' in de verzekeringen tegen het risico op arbeidsongeschiktheid te brengen, stuit op bezwaren. Het kabinet wil bedrijven de vrijheid geven om niet mee te doen aan een collectieve WAO-regeling, maar verzekeringen onder te brengen bij particuliere verzekeraars. Gevreesd wordt dat vooral bedrijven met een laag risico voor deze optie zullen kiezen. De bedrijfsverenigingen, die de collectieve regeling uitvoeren, zouden dan blijven zitten met ondernemingen met hoge en daardoor dure risico's.

Verder vallen problemen te voorzien met bedrijven die uit de collectieve regeling stappen om zich particulier te verzekeren, maar later weer terugwillen. “De schrik is nu losgebarsten”, zegt een welingelichte bron. Naar verluidt wil het kabinet het WAO-besluit, waarover in het regeerakkoord afspraken zijn gemaakt, “niet ten principale ter discussie stellen”. Met name de VVD houdt vast aan de gemaakte afspraken en dreigt bij het niet doorgaan van de ingreep in de WAO hoogte en duur van de uitkeringen ter discusssie te stellen. De PvdA blokkeert deze mogelijkheid. Minister Melkert en staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) zijn nu op zoek naar alternatieven, die de ingeboekte bezuiniging van 750 miljoen gulden in 1998 opleveren.