Kabinet buigt zich over steun aan Fokker

ROTTERDAM, 26 jAN. De ministerraad heeft zich vandaag gebogen over steun aan Fokker. Het ging daarbij om overheidsgaranties aan banken die de vliegtuigbouwer een boedelkrediet moeten verlenen en om de voorfinanciering en de versnelde bestelling van vier F60-vliegtuigen voor Defensie en een nieuw regeringsvliegtuig.

In principe kunnen de banken Fokker boedelkrediet geven tegen onderpand van activa. De banken zijn bang dat die constructie niet voldoende zekerheden biedt. Zij verlangen daarom garanties van de overheid. Bij het naar voren halen van de order voor Defensie-toestellen is het probleem dat Defensie absolute zekerheid wil dat bij bestelling nu de betrokken vliegtuigen ook inderdaad worden gebouwd en geleverd. Samen met het in aanbouw zijnde regeringsvliegtuig, een Fokker F70, gaat het om een bedrag van circa 300 miljoen gulden.

Minister Wijers zou vanmiddag een toelichting op de kabinetsbesluiten geven. Vanavond hoopten de bewindvoerders van de in surséance van betaling verkerende vliegtuigbouwer nadere mededelingen te kunnen doen.

Naar verluidt is de huisbankier van Fokker, ABN Amro, benaderd voor een regeling. Een woordvoerder van de bank weigert echter elk commentaar. ING Groep werkt niet mee, zo zei woordvoerder van die bank. “Fokker is niet als een echte klant van ons te beschouwen.”

Fokker vroeg afgelopen dinsdag voor de kern van het bedrijf en voor de houdstermaatschappij uitstel van betaling aan. De dochterondernemingen in Woensdrecht, Hoogeveen en Leiden bleven buiten de surséance.

Hoe hoog het boedelkrediet zal worden was vanmiddag nog niet duidelijk. Fokker heeft volgens schattingen 120 miljoen gulden nodig om een maand vooruit te kunnen. Met een boedelkrediet kan Fokker een bepaalde tijd doordraaien, terwijl de bewindvoerders op zoek gaan naar een of meer partners voor het bedrijf. Fokker verliest ongeveer 4 miljoen per dag.

Volgens goed geïnformeerde bronnen is de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier in een deelname in Fokker geïnteresseerd. Eerdere berichten spraken over een krediet van maximaal 300 miljoen. De vakbonden houden rekening met een veel lager bedrag.

Bestuursvoorzitter drs. R. van Oordt van het papierconcern KNP BT ziet af van zijn commissariaat bij Fokker. Van Oordt was tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 29 november benoemd tot commissaris. Hij moest M. Kuilman opvolgen, die wegens het bereiken van de statutaire leeftijd opstapte. Van Oordt zou echter pas komend voorjaar beginnen met zijn werkzaamheden als Fokker-commissaris. Volgens een Fokker-woordvoerder ging Van Oordt er van uit dat tegen die tijd de financiële herstructurering van de vliegtuigbouwer achter de rug zou zijn. Het uitstel hield verder verband met zijn functie bij KNP BT, waar Van Oordt nog tot eind april in dienst is. Van Oordt heeft daar zijn handen vol aan de reorganisatie van de stroef draaiende verpakkingsdivisie. Fokkers raad van commissarissen telt nu voorlopig acht leden, vijf daarvan zijn vertegenwoordigers van Daimler-Benz en DASA.