Juppé: geen soepeler criteria voor EMU

PARIJS/BONN, 26 JAN. De Franse premier Juppé heeft gisteren onmiddellijk alle speculaties de kop ingedrukt over een minder stringente opvatting van zijn regering over de criteria voor deelneming aan de Europese monetaire unie (EMU). Eerder had minister van buitenlandse zaken De Charette ruimte gelaten voor een dergelijke gedachte.

De Charette had gisteren via de radio gereageerd op uitlatingen van de Franse ex-president Giscard d'Estaing, die op een versoepeling had gezinspeeld. Giscard suggereerde om de toetsing van de criteria in 1997 te corrigeren voor de coonjunctuur, zodat de normen voor o.a. overheidstekort en schuld zouden mogen worden overschreden. De Charette zei daarop dat dat de Franse regering Giscards suggestie weliswaar niet had besproken, maar dat het zonodig de aandacht verdient.

Premier Juppé probeerde gisteren onmiddellijk elke twijfel weg te nemen. “Niet alleen hebben we het niet besproken, dat zal ook niet gebeuren. De route ligt vast. We houden vast aan het tijdschema,” aldus Juppé.

De Duitse minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel eiste gisteren in een verklaring strikte handhaving van de EMU-criteria, zoals die zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. Hij waarschuwde tegen “angsthazerij” en noemde “bepaalde” verklaringen over dit onderwerp “onverantwoordelijk en contraproduktief”. Versoepeling van de criteria en een uitstel van de EMU zullen dramatische economische en politieke gevolgen hebben voor Duitsland en Europa. (Reuter, AFP, KRF)