Jongeren als vrijwiller in EU

BRUSSEL, 26 JAN. De Europese Unie start binnenkort met een grootschalige proef voor een Europese vrijwilligersdienst.

Jongeren krijgen daarmee de kans om binnen of buiten Europa beroeps- en maatschappelijke ervaring op te doen. Europees commissaris Edith Cresson, die gisteren het initiatief lanceerde, hoopt dat ze daarmee een betere kans zullen krijgen op de arbeidsmarkt. De eerste groep van zo'n 200 jongeren tussen de 18 en 25 jaar gaat binnenkort aan de slag. In dit proefjaar krijgen nog eens zo'n 2000 leeftijdgenoten de kans zich te bekwamen. Speciale aandacht is er voor kansarme jongeren. De taken van de vrijwilligers kunnen variëren van het helpen van ouderen, gehandicapten en kinderen tot het bevorderen van de leefbaarheid in steden, de wederopbouw in ex-Joegoslavië, ontwikkelingshulp en bescherming van cultureel erfgoed. Voor de begeleiding van de vrijwilligers die kunnen rekenen op zo'n 400 gulden zakgeld per maand van de Europese Unie, dragen gemeenten en particuliere organisaties zorg. (ANP)