Israel overweegt bouw nieuwe stad in bezet gebied

TEL AVIV, 26 JAN. De Israelische regering beslist binnenkort over het voorstel van de minister van bouwnijverheid, Binyamin Ben Eliëzer, om voor de Harediem, een groep ultra-orthodoxe joden, een nieuwe stad in bezet gebied te bouwen. De stad, Mattityahu, zou verrijzen net over de groene lijn (de Israelisch-Jordaanse bestandslijn in 1967) tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Indien de regering-Peres met dit voorstel van Eliëzer instemt schendt Israel het akkoord van Oslo, waarin werd vastgelegd dat de kwestie van de Israelische nederzettingen pas ter sprake komt bij de onderhandelingen over de definitieve status van de bezette gebieden.