Hoogovens versterkt vermogen

Hoogovens heeft zijn solvabiliteit verder versterkt. Het staal- en alumiumconcern heeft voor 100 miljoen gulden nominaal aan preferente financieringsaandelen geplaatst bij Aegon en de Rabobank. De beide nieuwe aandeelhouders krijgen hierdoor elk een belang van 6 procent in het bedrijf. Zij ontvangen op de aandelen jaarlijks een vast dividend van 6,05 procent. De emissie moet de solvabiliteit - de mate waarin eigen vermogen toereikend is om verplichtingen na te komen - van het staalconcern versterken.

Vorig jaar september plaatste Hoogovens ook al voor 100 miljoen gulden nominaal financieringsprefs. Die gingen naar ABN Amro Bank en ING die elk een belang van 6,9 procent in het bedrijf verwierven. Andere groot-aandeelhouders zijn de Nederlandse staat (12,3 procent), en de gemeente Amsterdam (5,2 procent). Hoogovens maakt zijn jaarcijfers bekend op 7 maart.