Het Onze Vader

Wanneer we - terecht - in het Onze Vader naar een betere vertaling zoeken voor de woorden: “Breng ons niet in verzoeking” (NRC HANDELSBLAD, 22 januari) moeten we er met David Ginsburg van uitgaan dat Jezus in het Hebreeuws predikte èn de bronnen beheerste. Volgens Ginsburg gebruikte Jezus in zijn tekst het woord 'massah' en de vertaling luidt dan: “Breng ons niet tot vertwijfeling”, door Jezus ontleend aan Job 9:23.

Bij Job gaat het om vertwijfeling na onschuldig ondergaan leed. Modern zou je dus kunnen vertalen: “Zorg ervoor dat we niet depressief raken”.

    • I. Cohen