Het KLOP KLOP-spel

Knock knock!

Who's there?

Isabel.

Isabel who?

Is a bell necessary on a bicycle?

Dit is een spelletje dat in Engeland en Amerika bekend staat als 'Knock-knock'. Het gaat zo: iemand zegt 'Knock-knock' - dat wil zeggen dat er aan de deur wordt geklopt; 'klop klop' dus - en dan moet je antwoorden: 'Wie is daar?' Dan volgt een voornaam, in dit voorbeeld 'Isabel'. Daarna moet je vragen naar de achternaam: 'Isabel wie?' De achternaam die dan komt moet de vorm hebben van een zinnetje op zichzelf, zoals in dit geval: 'Is 'n bel nodig op een fiets?'

De mogelijkheden in het Hollands zijn niet zo groot als in het Engels; dat komt (onder andere) doordat de mallotige spelling van het Engels allerlei grapjes mogelijk maakt die in het Nederlands niet kunnen; maar met een beetje vindingrijkheid valt er toch wel wat van te maken.

Klop klop!

Wie is daar?

Sophie

Sophie wie?

Sophiets je in drie kwartier naar Utrecht.

Klop klop!

Wie is daar?

Jacob.

Jacob wie?

Jacobjeduikelen, dat waait je niet aan, dat moet je leren.

Klop klop!

Wie is daar?

Goliath.

Goliath wie?

Goliath altijd zijn spinazie op.

Het kan ook anders, bijvoorbeeld door de tweede vraag moedwillig niet te begrijpen, zoals hier (merk op hoe de gekste dingen als voornaam kunnen worden gebruikt):

Knock Knock!

Who's there?

Cows go.

Cows go who?

No, silly, cows go moo!

Klop klop!

Wie is daar?

Bisk.

Bisk wie?

Welnee, oen, die komen toch niet aan de deur!

Het aardigst is dit spel in dialoogvorm, sprekend om de beurt; maar de ander moet het spelletje wel kennen om op de juiste manier te kunnen antwoorden ('Wie is daar?' en 'Jan/Piet/Klaas... wie?'). Geschikte wederpartijen om Klopklops op bot te vieren zijn: je moeder, de oppas, de onderwijzer(es), de postbode, het bezoek - maar ook, schriftelijk, de redactie van deze rubriek. De beste inzending zal elke week worden gepubliceerd in deze 'Klop klop'- rubriek, die zal verschijnen tot de aardigheid er af is.

Stuur je inzending naar Klopklop, Kinderpagina, NRC Handelsblad, Paleisstraat 1, 1012 RB Amsterdam. Schrijf je naam, leeftijd en adres op de inzending.

    • Rudy Kousbroek