Geen verplichte fusie van Mavo- en VBO-scholen

DEN HAAG, 26 JAN. De 99 zelfstandige Mavo's en 150 zelfstandige scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) zullen niet worden verplicht te fuseren tot scholengemeenschappen.

Het gaat hierbij om meest kleinere scholen, die samen bijna een derde uitmaken van het totaal aantal middelbare scholen. Dat zei staatssecretaris Netelenbos (onderwijs) gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over haar plannen om Mavo, VBO en het voortgezet speciaal onderwijs veel meer te laten samenwerken. Ook na 1998, wanneer de voorgenomen vernieuwing van Mavo en VBO stapsgewijs wordt ingevoerd, moeten de scholen zelfstandig kunnen blijven voortbestaan. Eerder deze maand had Netelenbos nog geschreven dat ook de kleinere Mavo- en VBO-scholen alle nieuwe 'afstudeerrichtingen' moeten kunnen aanbieden. Dat komt neer op verplichte fusie. Maar zo'n fusieplicht heeft ze nooit bedoeld, zei de staatssecretaris gisteren. Een voorkeur voor fusie sprak Netelenbos nadrukkelijk wèl uit.

VBO en Mavo zullen worden vernieuwd om de kans op succes in het vervolgonderwijs te vergroten. Leerlingen van Mavo en VBO zullen na de basisvorming moeten gaan kiezen uit drie niveaus: een beroepsgerichte leerweg op het VBO; een theoretisch gerichte leerweg op het Mavo; en een mengvariant op scholengemeenschappen. Voor een beperkt aantal scholieren voor wie dit te hoog is gegrepen, komt er nog een vierde, arbeidsmarktgerichte leerweg die direct voorbereidt op werk. De Kamer steunt het beleid van Netelenbos in grote lijnen, zo bleek gisteren, maar heeft op onderdelen wel bezwaren vanwege 'een hoop vaagheid'. Op deze punten stelde Netelenbos de Kamer een lange reeks 'uitwerkingsnotities' in het vooruitzicht.

Ook verzetten de meeste Kamerfracties zich tegen het voornemen van de staatssecretaris om natuurkunde, scheikunde en biologie samen te voegen tot 'science' en ook geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer samen te smeden tot een combinatievak. VVD, D66, PvdA vroegen zich af de opleidingen zo niet te algemeen worden, het CDA vreest dat de inhoud van het vak zal worden bepaald door “de toevallige bevoegdheid” van de leraar. Bovendien vinden de woordvoerders het 'veel te mager' dat de vakken, die nu in totaal twaalf wekelijkse lesuren tellen, zullen worden gereduceerd tot een vak van vier lesuren per week. Netelenbos bleek bereid biologie en maatschappijleer buiten de samenvoeging te houden, maar de Kamer nam daar geen genoegen mee. De staatssecretaris beloofde in juni te komen met een 'uitwerkingsplan'.