'Economie in grote steden verbeteren'

DEN HAAG, 26 JAN. Het kabinet zal maatregelen treffen om de economische situatie van de grote steden te verbeteren. Dit heeft staatssecretaris Van Dok-van Weele (economische zaken) gisteren gezegd op een symposium in Amsterdam dat aan de concurrentiepositie van de grote steden was gewijd.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er 23.000 nieuwe banen ontstaan en dat 13.000 bestaande banen behouden blijven voor de steden, die anders verloren zouden gaan. Het kabinet presenteert binnenkort een actieplan over de versterking van de economie in de grote steden, waarin de aangekondigde maatregelen nader zullen worden uitgewerkt.

De staatssecretaris rekende gisteren voor dat de vier grote steden en het rijk samen tot het jaar 2000 ruim 900 miljoen gulden zullen investeren in de versterking van de stedelijke structuur. Zij wees op de noodzaak dat de steden samenwerken met de omliggende regio's. “Voor bedrijven die een vestigingsplaats zoeken spelen gemeentegrenzen geen rol. Ontbreekt de wil om samen te werken en is men niet in staat om naar buiten toe als één regio op te treden, dan zal men uiteindelijk de concurrentieslag met andere regio's, binnen of buiten Nederland, verliezen”, aldus Van Dok-van Weele.

Zij wees er op dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht de laatste jaren in economische zin terrein hebben verloren aan hun omliggende gemeenten. Het aantal banen in Nederland nam in de periode 1987 tot en met 1994 met dertien procent toe, maar bleef in de grote steden steken op een stijging van drie procent, terwijl in de randgemeenten de groei 26 procent bedroeg.

De staatssecretaris zei verder dat er in 1995 veel buitenlandse investeringen in Nederland zijn gedaan. Het Commissariaat voor de Buitenlandse Investeringen in Nederland (CBIN), een onderdeel van het ministerie van economische zaken, heeft vorig jaar 95 buitenlandse investeerders weten aan te trekken. Daarvan komen er 38 terecht in de regio Amsterdam.