Docters van Leeuwen

De uitspraken van de procureur-generaal Docters van Leeuwen (NRC HANDELSBLAD, 19 januari) ervaar ik als de zoveelste figuurlijke klap in het gezicht van de Nederlandse politie. Hij meent dat de kwaliteit van de politie op alle niveaus tekort schiet en noemt daar voorbeelden bij.

Hij gaat echter volledig voorbij aan datgene wat na de reorganisatie van de politie (samenvoeging van 148 gemeentepolitiekorpsen en zeventien districten van de rijkspolitie) juist beter gaat. Zoals veel meer aandacht voor de kwaliteit van het werk, pro-actief werken, betere samenwerking en profiteren van grootschaligheid, aandacht voor beroepshouding en integriteit en ga zo maar door.

De politie zal altijd open moeten staan voor kritiek, maar de wijze waarop Docters van Leeuwen kritiek spuit is van een zodanige ongenuanceerdheid, dat het averechts werkt.

    • Commissaris van Politie
    • Korps Hollands Midden
    • W. Weynschenk