Correcties & Aanvullingen

Burundi

Het artikel Werkelijke macht in Burundi ligt op straat (in de krant van 24 januari, pagina 4) eindigt aldus:

'De standpunten tussen de verschillende groepen in Burundi liggen voorlopig onoverbrugbaar ver van elkaar. Een buitenlandse interventie kan daar verandering in brengen. De grondoorzaak van het conflict is de problematische positie van een etnische minderheid in een meer- partijendemocratie in een historisch sterk gepolariseerd land. Jaren oorlog liggen in het verschiet.' De tweede zin moet luiden: Geen buitenlandse interventie kan daar verandering in brengen.'

Jimmy Lafave

In de Agenda van 25 januari stond aangekondigd dat Jimmy Lafave op 30 januari optreedt in Romein in Leeuwarden. Dat moet zijn 31 januari.