Competitie met VS aangaan; Brussel wil defensiesector uit slop halen

BRUSSEL, 26 JAN. De Europese Commissie wil de defensie-industrie in de landen van de Europese Unie uit het slop halen. De concurrentiepositie van de noodlijdende industrietak moet dringend verbeteren, vooral ten opzichte van de Verenigde Staten.

Dit heeft commissaris Bangemann (industriebeleid) gisteren gezegd bij de presentatie van zijn plannen in Brussel.

De handelsbalans met de VS is op het gebied van de defensie volkomen uit evenwicht. De vijftien lidstaten importeerden tussen 1988 en 1992 75 procent van hun conventionale wapens uit de VS. De wapenimport uit de VS in deze periode bedroeg 18 miljard dollar, terwijl voor slechts 1 miljard dollar naar de VS werd geëxporteerd. De wapenhandel tussen de Europese landen onderling was slechts goed voor 4 procent van het totaal aan aanbestedingen.

Om dit enigszins te ontmoedigen wil de commissie met ingang van 1999 de invoertarieven voor wapens verhogen tot het maximum dat volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is toegestaan. “We zijn concurrenten. Dat de Amerikanen daarmee niet blij zullen zijn, kan ik ook niet helpen,” aldus commissaris Bangemann.

Bangemann wil ook een eind maken aan de speciale douaneheffingen die nog gelden tussen Europese lidstaten. Tegelijkertijd hoopt de commissie de Europese defensiebedrijven aan te moedigen tot nauwere samenwerking en fusies. Dit zou ertoe moeten bijdragen dat Europese landen meer Europese wapens kopen. Bangemann meent op basis van een studie uit 1992 verder dat stroomlijning van aanbestedingen en een ruimere openbare aanbesteding de lidstaten zo'n 14,5 miljard dollar per jaar kan besparen.

Bangemann onderstreepte dat een gezonde Europese defensie-industrie van groot belang is voor het gemeenschappelijke defensiebeleid in de Europese Unie. “We willen niet meer wapens produceren en exporteren, maar een moderne industrie ter ondersteuning van de Europese defensiepolitiek.”

De euro-commissaris beaamde dat eigenlijk eerder ingrijpende maatregelen nodig waren geweest in deze industrietak, waar tussen 1984 en 1992 al 600.000 (37 procent) van de 1,6 miljoen banen verloren zijn gegaan. Maar toen was de tijd nog niet rijp, mede door het gebrek aan politieke wil. Belangrijkste samenwerkingsproject tussen Europese defensie-industrieën is de bouw van de Eurofighter 2000, een gevechtsvliegtuig, waaraan Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië en Italië meedoen. De kosten van dit project zijn de afgelopen jaren sterk uit de hand gelopen.