Ziekenhuizen halen 30 miljoen te veel binnen

DEN HAAG, 25 JAN. Tien procent van de ziekenhuizen heeft in 1994 opzettelijk een te hoog aantal verpleegdagen, behandelingen en polikliniek-bezoeken ingeschat om meer ruimte in het budget te krijgen.

In totaal is daardoor een bedrag van dertig miljoen gulden te veel uitgekeerd. Dit zei voorzitter R. Scheerder van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) gisteren in het televisie-programma NOVA.

De ongeveer 125 ziekenhuizen in Nederland krijgen door het COTG jaarlijks een vastgesteld budget toegekend. De hoogte daarvan wordt bepaald na een raming van het aantal verwachte verpleegdagen, behandelingen en polikliniek-bezoeken in het komende jaar. De verzekeraars bepalen uiteindelijk gezamenlijk met de ziekenhuizen het uiteindelijke bedrag.

Het COTG wijst er wel op dat er ook ziekenhuizen zijn die meer doen dan waarvoor ze betaald krijgen. “Als je het totaal van de ziekenhuisbudgetten bekijkt dan is er zelfs meer gerealiseerd dan afgesproken”, aldus een woordvoerder van het COTG.

Scheerder vindt het bedenkelijk dat de zorgverzekeraars in sommige gevallen meewerken aan de te hoge ramingen van de ziekenhuizen. De verzekeraars krijgen volgens het COTG juist nadrukkelijker de taak om de kosten van de gezondheidszorg te bewaken. Het ministerie van volksgezondheid keurt het af “als ziekenhuizen dingen doen die het licht niet kunnen verdragen”.

Als achteraf blijkt dat een ziekenhuis zijn budget heeft overschreden, wordt dat het volgende jaar op het budget gekort. Wanneer de totale ziekenhuiskosten hoger uitvallen dan het ministerie van volksgezondheid vooraf had verwacht, wordt het budget van alle ziekenhuizen verlaagd. Doordat tien procent van het aantal ziekenhuizen minder doen dan ze volgens het budget zouden moeten doen, kan het te verrekenen bedrag over alle ziekenhuisbudgetten volgens Scheerder dus dertig miljoen gulden lager zijn. “De goeden moeten nu ook voor de kwaden betalen.”

Zorgverzekeraars Nederland is “zeer teleurgesteld” in de uitspraken van het COTG. “Er zijn afspraken gemaakt tussen verzekeraars en ziekenhuizen en die zijn door het COTG goedgekeurd”, aldus een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland.

Door niet voorziene omstandigheden kan het volgens de verzekeraars wel eens voorkomen dat een inschatting vooraf niet helemaal overeenkomt met de realisatie achteraf. “Het gebeurt wel eens hier en daar dat een bepaald knelpunt wordt opgelost door een iets ruimer budget. Maar het is volstrekt onjuist om te stellen dat er sprake is van fraude.”

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen dreigt Nova met een kort geding omdat het volgens hen ten onrechte met frauduleuze praktijken in verband is gebracht. Het ziekenhuis werd als voorbeeld genoemd van instellingen die zonder toestemming van het ministerie van VWS bouwprojecten hebben gerealiseerd. Het ziekenhuis heeft een kuuroord dat op weliswaar op haar terrein staat volgens een woordvoerder niet zelf gebouwd, zoals Nova suggereerde. “Het is eigendom van Thermae 2000.” Het ziekenhuis voelt zich ernstig geschaad en overweegt juridische stappen te ondernemen.