Winst Crown Van Gelder stijgt 58 pct

De winst na belastingen van Crown Van Gelder Papierfabrieken in Velsen is over 1995 uitgekomen op 20,2 miljoen gulden.

Dat houdt een stijging in van bijna 58 procent boven de 12,8 miljoen gulden winst behaald in 1994. Per aandeel steeg de netto winst van 13,37 gulden naar 21,05 gulden. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van 7 naar 9 gulden per aandeel. De omzet steeg vorig jaar van 235 miljoen tot 297 miljoen gulden bij een afzet van 152.600 ton tegen 165.100 ton in 1994. De produktie, die vooral is toegespitst op hoogwaardige industriële specialiteiten, zoals ponskaartencarton, optisch leesbaar papier, thermisch papier, kettingformulieren voor inkjet- enlaserprinters, nam af van 166.000 ton tot 154.200 ton.

De winstgroei is toe te schrijven aan de goede vraag naar de produkten in het eerste halfjaar. Door de gestegen celstof- en papierprijzen hebben veel afnemers hun voorraden verhoogd. De vermindering van deze extra voorraden heeft in het tweede halfjaar goeddeels zijn beslag gekregen. Voor de hele Europese papierindustrie, vooral bij houtvrij gestreken en ongestreken papier, betekende dit een sterk geslonken orderstroom. Hierdoor had de bedrijfstak in het tweede halfjaar met aanzienlijke onderbezetting te kampen. Onduidelijk is wanneer de orderinstroom op Europese schaal weer normaal wordt. De aarzeling in vooral de Duitse conjunctuur speelt een belangrijke rol. Hierdoor is het verloop van de papierprijzen en de celstofprijzen niet te schatten. De directie vindt het nu nog te vroeg om een uitspraak te doen over de winstontwikkeling in het lopende jaar.