Voorstel: hogere huur mag pas na overleg met huurder

DEN HAAG, 25 JAN. Verhuurders die dit jaar een hogere huurverhoging dan 2,8 procent willen doorvoeren, moeten daarover eerst overleg voeren met hun huurders en aangeven waarom zij tot dit hogere percentage komen.

VVD en PvdA hebben vandaag een voorstel van deze strekking in de Tweede Kamer ingediend. Hoewel staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) zich fel tegen het voorgestelde percentage van 2,8 verzette, ziet het ernaar uit dat de meerderheid van de Tweede Kamer het PvdA/VVD-voorstel zal steunen.

Tommel zei vanmiddag “een geweldige extra werklast” en een “fantastische papierwinkel” te verwachten wanneer verhuurders verplicht worden met huurders te overleggen bij een huurverhoging die meer dan 2,8 procent bedraagt. Hij schat dat 80 procent van de huuraanzeggingen hoger dan 2,8 procent zullen zijn. Daarom hield de staatssecretaris vast aan zijn eerdere voorstel om het overleg pas te verplichten bij een huurverhoging van meer dan 3,8 procent, temeer daar de organisaties van de verhuurders en huurders dit percentage eerder zelf hebben voorgesteld. Op een vraag van het CDA liet Tommel overigens te blijken de wens van de Kamer te zullen respecteren wanneer zij een lager percentage vaststelt.

VVD'er Hofstra zei te verwachten dat van het percentage van 2,8 een matigende werking zal uitgaan op de huurverhogingen. Hij denkt dat woningcorporaties en andere verhuurders de rompslomp zullen willen vermijden die ze zich op de hals halen wanneer ze een huurverhoging van meer dan 2,8 procent vaststellen.

De Tweede Kamer besprak vandaag in alle haast het vertraagde wetsvoorstel dat als doel heeft de positie van huurders te versterken. Deze haast was geboden om te bereiken dat de wet nog dit jaar, dus voor de huurverhoging van 1 juli, in werking kan treden. Het wetsvoorstel verplicht verhuurder om huurders en zo mogelijk ook huurdersorganisaties uiterlijk vier maanden - dit jaar drie maanden - vooraf te informeren wanneer hij van plan is de huurverhoging hoger te laten zijn dan een bepaald percentage dat landelijk wordt vastgesteld.

Het wetvoorstel verplicht corporaties en verhuurders een huurverhoging die boven een bepaald percentage uitgaat speciaal te motiveren en de huurders inzicht te geven in het huurbeleid dat zij voeren. De verhuurder moet aangeven hoe zijn investerings- en onderhoudsplannen er uitzien en wat zijn financiële positie is. Ook moet de verhuurder laten weten hoe de huurder zich over de voorgenomen huurverhoging kan uitspreken, bijvoorbeeld schriftelijk of op een informatie-avond. Pas daarna kan de verhuurder de huurverhoging definitief vaststellen, waarbij het percentage wel lager, maar niet hoger mag zijn dan hij eerder had aangekondigd.

PvdA en VVD hebben vanmiddag ook een voorstel ingediend waarin de verhuurders worden opgeroepen de gemiddelde huurverhogingen dit jaar te matigen. Tommel moet hun daarvoor generiek toestemming geven, aldus de twee fracties.