Vakbond roept op tot nieuwe acties tegen Juppé

PARIJS, 25 JAN. De Franse vakbond CGT heeft opgeroepen tot nieuwe acties tegen het plan van de regering-Juppé gericht op het verminderen van de tekorten op de Franse begroting, ook al heeft premier Alain Juppé de meest controversiële onderdelen van dat plan laten varen na wekenlange stakingen en demonstraties eind vorig jaar. De acties staan op de agenda voor de week van 11 februari.

President Chirac is vandaag begonnen aan een driedaags bezoek aan het platteland in Zuidwest-Frankrijk om te luisteren naar de sociale problemen van de kiezer. Voor zijn vertrek sprak hij nogmaals zijn steun uit voor de sociale hervormingen die de regering-Juppé op het oog heeft. “Ik ben verheugd over het voornemen van de regering het plan voor hervorming van de sociale zekerheid, zoals aangekondigd in november, door te zetten.”

Gisteren heeft het Franse kabinet een van de meest omstreden onderdelen van het plan goedgekeurd. Vanaf februari zal er een extra inkomstenbelasting van 0,5 procent worden geheven over alle inkomens om op die manier de schulden die de gezondheidszorg in de jaren negentig heeft opgebouwd te verminderen. De extra heffing zou 13 jaar van kracht moeten blijven om de schuld af te betalen. Juppé is ook van plan om de premies die gepensioneerden moeten betalen voor hun ziektekostenverzekering te verhogen.

Na de acties van december moest Juppé een deel van zijn plan intrekken. Zo wilde hij de pensioengerechtigde leeftijd in de overheidssector gelijkschakelen met de regels die gelden voor het bedrijfsleven. Fransen in overheidsdienst hoeven maar 37,5 jaar te werken om met pensioen te mogen. In het bedrijfsleven is dat 40 jaar.

Juppé heeft zich tot doel gesteld het financieringstekort, vorig jaar gelijk aan 5 procent van het bruto nationaal produkt, voor eind volgend jaar te reduceren tot 3 procent, de norm die de Europese Unie stelt voor toetreding tot de Europese muntunie. Begin 1998 zal, op basis van cijfers over 1997, worden beoordeeld welke landen voor deelname aan de muntunie in aanmerking komen.

Na afloop van de protesten in december hebben regering en bonden elkaar verscheidene keren ontmoet in de hoop een dialoog te beginnen over de hervorming van de sociale zekerheid. Volgens de bonden zijn die gesprekken op niets uitgelopen. De CGT eist nog steeds de intrekking van het gehele plan-Juppé. (Reuter, AFP)