Staf landmacht wordt gehalveerd wegens klein leger

DEN HAAG, 25 JAN. Defensie gaat de staf van de landmacht fors inkrimpen. Als uitvloeisel van de Prioriteitennota, die voorziet in een forse verkleining van de strijdkrachten, wordt het aantal militaire en burgerfuncties bij de KL-staf teruggebracht van 3000 naar 1500. De totale reorganisatie moet in 1998 zijn voltooid. Defensie sluit gedwongen ontslagen niet uit. Handhaven van de oude landmachtstaf zou betekenen dat je een organisatie met een waterhoofd kweekt, aldus een woordvoerder.