Staat gedaagd voor constructie met postorderen

ROTTERDAM, 25 JAN. Koninklijke PTT Nederland (KPN) en Selektvracht, dochter van Van Gend & Loos, hebben beide een kort geding aangespannen tegen de staat wegens de omstreden 'Otto-constructie'. De zaken dienen tegelijkertijd op 2 februari bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag.

KPN verzet zich daarmee tegen het verbod van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) postorderzendingen te verrichten tegen tarieven waarop PTT Post kortingen verleent en waarover deze KPN-dochter geen BTW berekent.

Selektvracht daarentegen wil onmiddellijke en volledige naleving van het verbod, zonder de overgangsperiode voor 'oude' contracten die Jorritsma PTT Post tot augustus 1996 heeft gegund.

Jorritsma gaf Post in juli vorig jaar een 'aanwijzing' - het hardste middel waarmee zij bedrijven tot de orde kan roepen - om de dubbele bevoordeling van postorderbedrijven te staken. Andere transportbedrijven, waaronder Selektvracht, moeten immers wel 17,5 procent BTW berekenen en hebben daardoor een concurrentie-achterstand. Volgens de minister is het van tweeën één: òf concurreren met kortingen, of zonder BTW-heffing diensten tegen standaardtarieven verrichten.

PTT Post vindt de gewraakte constructie, vernoemd naar postorderbedrijf Otto dat er als eerste van profiteerde, niet oneigenlijk. De juridische spitsvondigheid ligt hierin dat niet de postorderbedrijven als formele opdrachtgever optreden, maar hun individuele klanten. Daardoor kan PTT Post de bezorging van de zendingen onder het regime van de Postwet brengen, die het bedrijf een vervoersplicht oplegt waar BTW-vrijstelling tegenover staat. De postorderbedrijven, die als 'vertegenwoordiger' van hun klanten de feitelijke zaken met Post doen, krijgen als grootgebruiker een quantumkorting van Post.

Volgens PTT Post gaat minister Jorritsma nu “aan de haal met het algemene principe dat je kostenvoordelen aan klanten mag doorgeven”. Het bedrijf acht zich door het verbod op kortingen aan postorderbedrijven “ernstig beknot” in zijn mogelijkheden te concurreren. De BTW-vrijstelling moet geheel los worden gezien van die kortingen, meent een woordvoerder, die voor de juistheid van de BTW-vrijdom verwijst naar uitspraken van de Hoge Raad.

PTT Post noch Selektvracht kan desgevraagd aangeven hoeveel pakjes de postorderbedrijven jaarlijks verzenden. De woordvoerder van Post houdt het op een “substantieel deel” van de 80 miljoen pakjes die zijn bedrijf jaarlijks distribueert. Hij bestrijdt niet dat de staatskas, indien de Otto-constructie onrechtmatig blijkt, miljoenen guldens aan inkomsten heeft gederfd.