Scholen in problemen door vervanging zieken

GRONINGEN, 25 JAN. De regeling die geldt voor de vervanging van zieke leerkrachten, levert voor scholen grote organisatorische problemen op en is slecht voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit stelt de Groningse wethouder H. Pijlman (onderwijs) samen met dertig schooldirecteuren uit de gemeente Groningen in een brief aan staatssecretaris Netelenbos (onderwijs).

De regeling Eigen wachtgelders verplicht een schoolbestuur bij ziekte een voormalige eigen leerkracht op te roepen voor vervanging. Tot 1 januari konden scholen bij ziekte van periodes korter dan zes weken invalkrahcten inschakelen die geen wachtgeld ontvangen. Deze regeling is afgeschaft om tot een besparing te komen - wachtgelders die invallen kosten niets extra's. Het ministerie betaalt jaarlijks 1,2 miljard aan wachtgelden.

R. Heres, directeur van basisschool De Tweemaster in Groningen, hekelt de regeling Eigen wachtgelders. “Voorheen hadden we veelvuldig contact met invalkrachten en wisten we bij welke groep hij paste.” Volgens de directeuren belemmert de regeling de kansen voor jonge, aankomende leerkrachten werkervaring op te doen. Daarnaast, zo meent Heres, bevat de pool van ongeveer dertig wachtgelders in Groningen een aantal oudere docenten die niet meer erg gemotiveerd is, omdat de leerkrachten vrijwillig voor een wachtgeldregeling hebben gekozen maar nu verplicht zijn in te vallen.

In hun brief aan staatssecretaris Netelenbos pleiten de directeuren en wethouder Pijlman er voor dat scholen in de eerste twee ziekteweken niet per se wachtgelders hoeven in te schakelen. Daarnaast zouden oudere wachtgelders niet meer tot korte invalsbeurten verplicht moeten worden.

De directeuren schrijven ook dat in de nieuwe situatie de administratieve rompslomp aanmerkelijk is toegenomen en dat het vaak enige uren duurt voordat een invaller is gevonden. Omdat een wachtgelder alleen die uren per week mag invallen waarvoor hij geld ontvangt, moet een school soms na een dag alweer op zoek naar een nieuwe vervanger. Dit leidt onder meer tot aantasting van de kwaliteit van het onderwijs, aldus de directeuren. Directeur Heres noemt de regeling “een ramp die niet door iemand uit de onderwijspraktijk bedacht kan zijn”.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van onderwijs bespaart de afschaffing van de TWAO juist veel administratieve rompslomp omdat arbeidsbureaus niet meer bij de vervanging zijn betrokken. Ze zegt voor het eerst te horen van de problemen.