Rommelpotterij

Het verhaal van de Rotterdamse wethouder Hans Simons over de vorming van de Stadsprovincie Rotterdam (NRC HANDELSBLAD, 12 januari), laat een draaierige indruk achter. Hij wil wel een Stadsprovincie, maar toch ook weer niet helemaal. Hij legt zich neer bij de huidige bestuurlijke situatie, wat strijdig is met het eigen college-programma.

Simons was als peetvader van het Rotterdamse collegeprogramma uitgesproken vóór de nieuwe Stadsprovincie. Na het referendum draaide Simons weer om: er mocht geen Stadsprovincie komen zoals overeengekomen met de buren, maar toch ook weer een beetje wel, als in Rotterdam alles maar bij het oude bleef. Over bestuurlijke vernieuwing gesproken...

Simons probeert enerzijds de regio te paaien met een Stadsprovincie met gebonden handen en anderzijds draait hij de bevolking een rad voor de ogen met een zogenaamd ongedeeld Rotterdam, dat ondertussen bestuurlijk wel is opgeknipt in elf deelgemeenten.

Bestuurlijk gedraai zoals Simons etaleert, leidt tot bestuurlijke chaos en inertie. Inderdaad, Rotterdam is al een bestuurlijke rommelpot, niet door het beleid in Den Haag, maar door het gedraai aan de Coolsingel.

    • Ries Jansen
    • Oud-Wethouder van Rotterdam
    • Vice-Voorz. Stadsregio Rotterdam
    • Burgemeester Krimpen A