Pleidooi voor uniforme diploma's in volwasseneducatie

De opleidingen in de volwasseneneducatie moeten vergelijkbare diploma's krijgen. Er zijn nu zoveel verschillende diploma's, dat niet duidelijk is wat hun waarde precies is. Dit adviseert een commissie onder leiding van voormalig staatssecretaris van sociale zaken E. ter Veld aan minister Ritzen (Onderwijs).

Volgens de commissie moeten er diploma's komen op zes niveaus. Voor elk niveau moet worden beschreven over welke vaardigheden en kennis iemand dient te beschikken. De nieuwe diploma's moeten uiterlijk in 1998 worden ingevoerd, meent de commissie. Ook elders of eerder verworven kwalificaties - ongeacht of ze in het onderwijs of door andere ervaringen zijn verworven - moeten in principe binnen de kwalificatiestructuur educatie een plaats krijgen.

In een eerste reactie heeft minister Ritzen laten weten dat de invoering van uniforme diploma's 'een logisch en noodzakelijk vervolg' is op de steeds professioneler wordende opleidingen voor volwassenen. Het advies om op zes niveaus diploma's in te voeren noemde de minister 'een goed uitgangspunt'. Wel wil hij eerst weten wat de opleidingen er van denken.

Dat er nu zoveel verschillende soorten diploma's zijn, komt omdat instituten voor volwasseneneducatie tot nog toe vrij waren om eigen diploma's en certificaten in het leven te roepen. (ANP)