Papierreus KNP BT saneert zonder ontslagen

ASSEN, 25 JAN. KNP BT wil de winstgevendheid van haar massiefkarton- en kartonnagebedrijven in het noorden van het land verbeteren door een “geleidelijke” saneringsoperatie. Het bedrijf ziet af van gedwongen ontslagen en hoopt door een meer flexibele inzet van werknemers en machines de produktiekosten in het massiefkarton in Groningen en Drente te drukken. De leiding van KNP BT Packaging, een van de drie divisies van het concern, heeft daarover gisteren een eerste overleg met de vakorganisaties gevoerd. In 1993 kostte een saneringsronde nog enkele honderden arbeidsplaatsen; de bedrijfstak telt nu nog 1580 mensen.

De vakbonden, die steeds rekening hadden gehouden met de mogelijkheid van massale ontslagen, reageerden opgetogen. “Een enorme meevaller”, noemde bestuurder F. Westenbrink van de Industriebond FNV de gematigde plannen van KNP BT. De vakbondsman zei “apetrots” te zijn op de bijdrage die zijn bond “voor en achter de schermen” heeft geleverd. De Industriebond, die tachtig procent van de werknemers in de sector organiseert, heeft de afgelopen jaren een meer zakelijke relatie met het concern opgebouwd. Decennia lang kende het massiefkarton ('strokarton') een grimmige stakingstraditie.

Ook het personeel toonde zich gisteren opgelucht. “Nu er geen massale, gedwongen ontslagen vallen, is voor ons de angel eruit. We kunnen nu in een constructieve sfeer met de directie praten over flexibilisering van de produktie”, aldus G. Brinkema, lid van de ondernemingsraad van Kappa Eska Board, een internationaal opererende producent van grafisch karton met vestigingen in Hoogezand en Sappemeer.

Sinds eind vorig jaar was de spanning hoog opgelopen in het massiefkarton. KNP BT-bestuurslid B. Paalman en F. Spits, lid van het directieteam van verpakkingen, stapten in november na een “meningsverschil” plotseling op. Hoewel de reden voor het vertrek onopgehelderd bleef, leken de bestuurlijke spanningen alles te maken te hebben met de slechte resultaten in de verpakkingsdivisie. In het derde kwartaal was de winst aanmerkelijk gedaald als gevolg van de sterke stijging van de prijs van oud papier, de grondstof van verpakkingsprodukten.

KNP BT heeft “heel lang moeten nadenken” over het aanpakken van de problemen, zo gaf bestuurslid H. van de Weerd van KNP BT Verpakkingen gisteren toe. Van alle scenario's werd uiteindelijk de in sociaal opzicht meest terughoudende variant gekozen. Van de Weerd: “Er zijn weinig alternatieven. Het is alles of niets. Een kartonfabriek die je sluit, gaat nooit meer open. Bovendien kosten dergelijke harde maatregelen heel veel geld in de sociale sfeer.”

KNP BT zal op korte termijn met de vakorganisaties verder praten over een meer flexibele bedrijfsorganisatie. Personeel van bij voorbeeld Pekela zou bereid moeten zijn om bij een collega-bedrijf in Nieuweschans in te springen en andersom. Op die manier kan het bedrijf doelmatiger inspelen op sterke schommelingen in de afzet, zoals bij een piek in de tuinbouwproduktie, een belangrijke afnemer van verpakkingsmateriaal. Zeker is dat de nagestreefde kostenreductie ten koste zal gaan van enkele tientallen 'inleenkrachten'.

Van de Weerd liet in de wandelgangen weten dat de twee vertrokken bestuurders waarschijnlijk voor dezelfde aanpak hadden gekozen. Het conflict valt naar zijn taxatie niet te simplificeren tot een gevecht tussen haviken en duiven. “Dit gebeurt nu eenmaal na fusies”, relativeerde hij. Het concern kwam in 1993 tot stand na een fusie van Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken (KNP), Buhrmann-Tetterode (BT en VRG Groep).

De verpakkingssector van KNP BT produceert en verwerkt 800.000 ton massiefkarton in circa vijftien bedrijven in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van deze kartonsoort, een typisch Nederlands produkt dat vrijwel geheel van oud-papier wordt gemaakt, wordt gebruikt voor de verpakking van bloemen, groente, fruit, vlees en vis.

De massiefkarton- en kartonnagebedrijven in Nederland vertegenwoordigen een omzet van ruim 500 miljoen gulden op een totale omzet van KNP BT van circa 15 miljard gulden. Volgens het bedrijf zijn de activiteiten op het gebied van grafisch karton (ordners, boekomslagen, spelletjes) in het algemeen goed winstgevend.

    • Harry Meijer