Oranjegevoel

Dat de zaken vaak anders bij de mensen overkomen dan ze in werkelijkheid zijn, daar zijn bibliotheken over volgeschreven. Het begint bij de wijsgerige vraag of werkelijkheid soms iets anders is dan wat we daarvan merken, en waar het eindigt, dat maakt de snijdende oostenwind van de laatste dagen duidelijk. Kou is soms kouder dan de kou die de thermometer aangeeft - ziedaar de fenomenologische spoedcursus die meteorologen van alle gezindten vandaag de dag over ons uitstorten. Het is een boodschap die er bij het volk ingaat als koek, want dat hoort graag dat er behalve koele cijfers ook gevoelswaarden zijn.

Of Kamerlid Mateman een zinnige bijdrage aan deze emancipatie van de eigen beleving heeft geleverd, valt nog te bezien. Fokker mag dan geen toekomst meer hebben, minister Wijers mag dan zijn uiterste best hebben gedaan het bedrijf te redden, het verbleekt allemaal bij hetgeen er door Mateman heenging. “Mijn Oranjegevoel is beschadigd”, deelde hij de natie mee. Een interessant geval van introspectie, maar helaas voor de heer Mateman, met chill factors wordt in de Kamer nog geen rekening gehouden. Wat kan de politiek toch een kil bedrijf zijn.

    • Warna Oosterbaan