Nieuw Instituut voor Cultuurbeleid

DEN HAAG, 25 JAN. Staatssecretaris Nuis van cultuur gaat drie instellingen samenvoegen tot het Nederlands Instituut voor Cultuurbehoud. Dat moet het centrum voor onderzoek, onderwijs en advisering op het terrein van cultuurbehoud worden. Hij heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

De drie instellingen zijn het Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap, de Opleiding Restauratoren, beide in Amsterdam, en delen van de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag. Deze stonden op de nominatie om te worden verzelfstandigd. Dat zal nu in het nieuwe instituut gebeuren. De instellingen zullen op één lokatie worden gevestigd, maar het is nog niet duidelijk waar. De operatie moet voor het eind van het jaar klaar zijn.

Nuis beschouwt de instelling van het instituut als de sluitsteen van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud, dat is bedoeld om achterstanden in het behoud en beheer van museumcollecties en archieven weg te werken.

De collectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst wordt in een aparte divisie van het nieuwe instituut ondergebracht. De inspectietaak van de RBK gaat onder het ministerie van OCW vallen. Nuis verwacht dat het instituut zal toekunnen met een budget dat ongeveer de optelsom is van de budgetten van de fuserende instellingen.(ANP)