Nederlandse export en import stijgen fors

ROTTERDAM, 25 JAN. Zowel de Nederlandse uitvoer als de invoer zijn in de eerste tien maanden van vorig jaar met 11 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 1994. De uitvoer bedroeg 259,4 miljard gulden, de invoer steeg tot 233,6 miljard gulden.

Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het handelsoverschot over de eerste tien maanden, het verschil tussen de uit- en invoer bedroeg 25,8 miljard gulden.

Vooral de uitvoer naar de nieuwe leden van de Europese Unie, zoals Zweden, Finland en Oostenrijk nam sterk toe met percentages van respectievelijk 50, 66 en 43 procent. Deze drie landen namen meer chemische produkten en computerapparatuur af. Oostenrijk voerde ook meer vlees, groenten en fruit uit Nederland in.

De uitvoer naar Europese partners groeide met 13 procent tot 207 miljard gulden. De uitvoer naar landen buiten de EU steeg met 3 procent naar 52,4 miljard. Naar de Verenigde Staten werd 10 procent minder geëxporteerd voor een bedrag van 8,4 miljard. De Nederlandse import uit Europese landen nam met 14 procent toe tot 155,3 miljard terwijl de invoer uit niet EU-landen met 7 procent toenam tot 78,3 miljard gulden.Vandaag maakte het CBS ook bekend dat het bruto nationaal produkt (bbp) in het derde kwartaal van vorig jaar 2,2 procent groter is dan het jaar daarvoor. Uit de cijfers blijkt dat vooral de binnenlandse vraag de economische groei van 1995 gedragen heeft.

Meer naar het oosten in Montgomery County dalen de inkomens tot aan Silver Spring toe, waar de lagere maar niet de laagste inkomensgroepen wonen. De meeste huizen in die omgeving kosten nog steeds tegen de 200.000 dollar.