Naschrift Piet Borst

Een enkele kanttekening bij deze brieven en de vele andere brieven, die niet zijn afgedrukt. Homeopathie blijkt duidelijk een gevoelig onderwerp. Gelukkig maar dat het Amsterdamse Gerechtshof de 'uitingsvrijheid' in zijn vonnis zo zwaar heeft laten wegen, zodat de discussie gevoerd kan worden met argumenten in plaats van met processen.

Veel briefschrijvers willen dat ik mijn diskwalificatie van de homeopathische leer hard maak, omdat zij niet klakkeloos van mij aan willen nemen dat deze leer niet deugt. Deze kritiek spreekt mij wel aan, al vind ik dat van een column niet verwacht mag worden dat elke opinie spijkerhard onderbouwd wordt. Nu er echter oprechte verwarring lijkt te bestaan over de vraag of er nu wel of geen experimentele steun is voor de werkzaamheid van homeopathische middelen (niet dus), kom ik daar in een volgende column op terug.

Inzender Van Wel maakt er bezwaar tegen dat ik de huisarts Bodde, privaatdocent aan de VU, huisarts en privaatdocent noem, hetgeen denigrerend zou zijn. Ik vermeldde deze details alleen om duidelijk te maken dat Bodde geen hoogleraar farmacologie is, wiens vak het is om de werking van geneesmiddelen te bestuderen. Een andere briefschrijver heeft mij er overigens op attent gemaakt dat het privaatdocentschap in Nederland is afgeschaft en dat de status van privaatdocent Bodde als VU-docent dus onduidelijk is.

Hoe gaat het nu verder met de rechtszaak van de firma VSM tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij? Niet verder, helaas. Zoals columnist Huydecoper op pagina 13 van de NRC van 19 januari heeft uitgelegd, is de Hoge Raad er alleen voor om te bewaken dat alle Nederlandse rechters 'het recht op dezelfde manier blijven toepassen' niet om 'feitelijke oordelen' te toetsen. Wat de Hoge Raad van de deugdelijkheid van de homeopathische leer vindt, zullen we dus niet horen. Huydecoper legt ook uit dat het Gerechtshof zich niet op de hoogte hoeft te stellen van de stand van de wetenschap als de procespartijen dat niet vragen. Dat moge waar zijn, maar dat was niet mijn verwijt. Juist als het Gerechtshof dat niet hoeft, gaat het niet aan om daar toch categorische uitspraken over te doen, namelijk dat de ondeugdelijkheid van de homeopathische leer niet is aangetoond. Die uitspraak is onjuist en is mijns inziens een onnodige toevoeging aan het vonnis, die aanleiding kan geven tot nieuwe processen. Het weerstandsfonds van de Vereniging tegen Kwakzalverij (secr. H. de Vries, apotheker te Heerenveen), waaruit door deze affaire ƒ 55.000,- is verdwenen, kan dus aanvulling gebruiken.

    • Piet Borst